Lammin Päivät 2016

Lammin päivät järjestettiin  5.-6.10.2016 ja KYHL-vuosijuhla päivien yhteydessä 5.10.2016

 

Ohjelma koulutuspäiville

 

Koulutuspäivien teemakokonaisuuksia olivat:

 

Keskiviikko 5.10.2016

- Ministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiskatsaukset

- Luonnonsuojelunäkökohdat maa-aines-, vesi- ja ympäristöluvissa

 

Luentomateriaalit:

 

Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus - Miira Riipinen Suomen kuntaliitto

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus - Riitta Rönn Ympäristöministeriö

Direktiivilajit ja lupaprosessit - Niko Soininen Itä-Suomen yliopisto

Pohjavesivaikutteiset luontotyypit - Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki

Ekosysteemihotellit - Liisa Suhonen Lohja-Rudus Oy

Luonnonmuistomerkkien suojelu - Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki

Vieraslajit - Pekka Kemppainen Maa- ja metsätalousministeriö

HaSeKa ja vieraslajiportaali - Kari Lahti Suomen lajitietokeskus

Maankaatopaikkojen vesien tarkkailu - Tero Taipale Ramboll Oy

Jätteenkäsittelykohteen vesien tarkkailu - Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Orimattilan kaupunki

 

Torstai 6.10.2016

- Kun ympäristölainsäädäntöä ei noudateta

- Sähköiset lupapalvelut

 

Luentomateriaalit:

 

Lupapiste - Joona Majurinen Solita Oy

Trimble e-service - Mike von Wehrt Trimble Solutions Oy

Trimble e-service käyttäjäkokemuksia - Anu Surakka Jyväskylän kaupunki

Kehotus, määräys ja hallintopakko - Marko Nurmikolu Korkein hallinto-oikeus

Esimerkki hallintopakosta - Kirsi Järvinen Vihdin kunta

Ympäristörikollisuus Suomessa - Riku Lindqvist Keskusrikospoliisi

Miksi syyttäjä ei syytä - Leila Suvantola Itä-Suomen syyttäjänvirasto

Ympäristörikosstrategian jalkauttaminen - Leila Suvantola Itä-Suomen syyttäjänvirasto

  

Kuntien ympäristöhallinto täytti 30 vuotta: 

Ohjelma ja menu