Välkommen till våra sidor!

Föreningen miljövårdstjänstemän i Finland är grundad 1981. Föreningen arrangerar mötes-, föredragnings- och diskussionstillställningar samt kurser och fungerar på detta sätt som mellanlänk för människor som jobbar på olika förvaltningsområden inom miljövården. Målet för föreningen är att främja yrkeskunskaperna av dem som arbetar inom miljövårdsbranschen sant göra branschen känd. Föreningen har för tillfället ca 150 medlemmar.