Toiminta

Teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Osallistumme valmisteleviin työryhmiin jäsentemme kautta. Ympäristönsuojeluhallinnon ja -lainsäädännön kehittyessä olemme laajentaneet toimintaamme sekä tehostaneet tiedon ja kokemusten välittymistä uusien ympäristönsuojelun hallinnossa työskentelevien käyttöön. YSV järjestää vuosittain ympäristönsuojelun koulutuspäivät, jotka pidetään syys-lokakuun vaihteessa Lammin biologisella asemalla