Lammin Päivät

Vuoden 2023 Lammin päivät järjestettiin 4.-5.10.2023. Kiitos luennoitsijoille ja osallistujille!


Ohjelma 2023

Keskiviikko 4.10.2023

8:15-9:15         Aamukahvi

9:15-9:30         Alkusanat, vuoden ympäristöviranhaltijan ja tsempparin palkitseminen

9:30-10:25       Ympäristöministeriön ajankohtaiset (Johanna Korpi, ympäristöministeriö)

10:25-10:35     Tauko

10:35-11:30     YLVA-klinikka kuntien viranhaltijoille (Katariina Riipinen, Turku)

11:30-12:30     Lounas

12:30-13:30     Meluhaitan arviointi ja pysyväluonteinen melu. Case-esimerkki Vermon
                          tapahtumapuisto (Eero Lahtela, Espoo ja Petri Hiltunen, Vaasan HaO)

13:30-14:00     Elintarviketoimijan jätehuolto ja toiminnanharjoittajan vastuut (Jyrki                           Karppinen, Kymijoen Ravintopalvelut Oy ja Kirsi Silvennoinen, Luke)

14:00-15:00     Henkilötietojen salaaminen päätöksenteossa (Mika Seppälä, KHO)

15:00-15:30     Iltapäiväkahvi

15:30-16:15     Ryhmäkeskustelu (myös etäosallistujille)

    - Ojitusasioiden toimivaltajako

    - YLVA (lähi/etä)

    - Kirjalliset vireillepanot (lähi/etä)

    - PIMA (lähi/etä)

    - Jätevesivalvonta (hybridi)

    - Maa-ainesten otto pohjavesialueella

    - Melu

    - Yhteistyö poliisin kanssa (lähi)


Iltaohjelma Lammilla:
17:00-18:00     Päivällinen

18:00-20:30     Saunavuorot (naiset klo 18:00-19:15, miehet klo 19:15-20:30)

21:00                Iltapala ja illanistujaiset

 

Torstai 5.10.2023

8:00-9:00         Aamupala

9:15-10:00       Kuntaliiton ajankohtaiset (Tommi Maasilta, Kuntaliitto)

10:00-10:50     Ympäristövastuut toiminnanharjoittajan konkurssitapauksissa (Jouko                           Tuomainen, SYKE)

10:50-11:00     Tauko

11:00-12:00     Tuulivoima ja aurinkovoima (Kirsi Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

12:00-13:00     Lounas

13:00-14:00     Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet ja niiden huomioiminen (Sari                           Mäntylä-Asplund, Museovirasto)

14:00-14:10     Tauko

14:10-15:00     Vieraslajit - torjunta, toimivaltajako ja merkitys (Reima Leinonen, Kainuun ELY-
                          keskus)

15:00-15:15     Päätössanat

15:15-15:45     Lähtökahvit


Hinnat:

Lähiosallistuminen 100 €/hlö/päivä
Majoitus 2 hh 44 €/hlö/vrk
Majoitustoive 1 hh 65 €/hlö/vrk

Etäosallistuminen (livestream) 50 €/hlö/päivä
(osallistumismaksu sisältää alv 24 % ja majoitus 10 %)

Aiempien vuosien ohjelmat ja esitykset Arkisto