Lammin päivät 2019

Keskiviikko 2.10.2019


Päivän puheenjohtaja Elina Salo-Miilumäki


8.45 - 9.30       Aamukahvi


9.30 - 9.45       Avaussanat - YSV ry:n puheenjohtaja Elina Salo-Miilumäki


9.45 - 11.00     Ajankohtaista kuntaliitosta - ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto


11.00-12.00     Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Suomen EU-puheenjohtajuuskausi -lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, Ympäristöministeriö


12.00-13.00     Lounas


13.00-13.30     Hajajätevesineuvojan ja kiinteistön omistajan näkökulmat hajajätevesiasioihin - Laura Virtanen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys  


13.30-15.00     Ryhmäkeskustelut hajajätevesi- ja vesihuoltoteemalla:

  Hajajätevedet:

* Miten YLS 156 § mukaiset kohteet löydetään valvontaan?

* YSL 156 § poikkeamisluvat käsittelyvaatimuksista

Vesihuoltolaki:

* Mikä on kohtuuton kustannus vesihuoltolain vapautusasiassa

* Hyvä vesihuoltovapautushakemus

RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET

15.00-15.30     Kahvi


15.30- 17.00   Ryhmätöiden purku, kommentaattorina neuvotteleva virkamies Ari Kangas,    Ympäristöministeriö   


17.00               Päivällinen

18.00               Saunavuoro I

19.30               Saunavuoro II

21.00               Iltapala ja iltaohjelma

 

Torstai 3.10.2019


Päivän puheenjohtaja: Katariina Serenius


7.45 - 9.00       Aamupala


9.00 - 9.30       Kunnan metsien monimuotoisuus ja jatkuva kasvatus - johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF


9.30-10.15      Luontotyyppien uhanalaisuus ja kompensaatio - ryhmäpäällikkö Anne Raunio, SYKE          

10.15-11.25    Jumppatauko        


10.25-11.15    Luontoselvitysten riittävyys - Marko Nieminen, Faunatica Oy 


11.15-12.00    Yleiskatsaus: mitä konkreettista kunta voi tehdä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi - Risto Murto


12.00-13.00    Lounas 


13.00-13.30    Kierrätyspisteiden roskaantumisen valvonta - ympäristöinsinööri Laura Pekki, Joensuun kaupunki


13.30-14.15    Jätelain uudistus - lakimies Johanna Routio, Suomen kiertovoima ry 


14.15-14.45    Materiaalitori viranomaisen apuna - johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motiva


14.45-15.00    Vuoden ympäristönsuojeluviranhaltijan julkistaminen ja loppusanat -   puheenjohtaja Elina Salo-Miilumäki, YSV ry


15.00-15.30   Lähtökahvit