Lammin päivät 2017

Keskiviikko 4.10.2017


8.45 - 9.30      Aamukahvi9.30 - 9.45      Avaussanat YSV:n puheenjohtaja Heli Jutila, päivän puheenjohtaja


9.45 - 11.00    Ympäristölainsäädännön muutospaketit ohjaavat luvituksesta valvontaan,  

                          lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö


11.00 - 12.15    Ajankohtaista Kuntaliitosta, ympäristöpäällikkö Miira Riipinen (maakuntauudistuksen tilannekatsaus, hallintokyselyn tuloksia) ja asiantuntija Lotta Mattsson (valvonta-asiaa ja ilmastoasiaa)


12.15-13.15        Lounas


13.15-14.15     Mitkä ympäristönsuojeluasiat eniten päätyvät KHO:een? oikeussihteeri Marko Nurmikolu Korkein hallinto-oikeus


14.15-14.45    Hajajätevesisäädösten tulkinnoista ja näytteen ottamisesta, Timo Laaksonen Suomen ympäristökeskus


14.45-15.15        Kahvi


15.15-16.45        Pienryhmät  

 

Missä sujuvoitetaan liikaa ja missä liian vähän?  

Kysymykset: 

Mitä jos ympäristöluvista siirrytään enemmissä määriin ilmoituskäytäntöön tai rekisteröintiin tai poistetaan kokonaan. Miten sujuvoittaminen vaikuttaa ympäristövalvontaan? Mitä viestiä lähettäisit ja kenelle? Mikä taho voisi toimita äänitorvena tai ketä pitäisi kuulla enemmän?

Moderaattori: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, Loviisan kaupunki


Miten ympäristönsuojelu jaksaa jatkossa kunnassa; toimintakenttä?  

Kysymykset:  

Miten ympäristönsuojelu kehittyy tulevaisuuden kunnassa? Millä konkreettisilla keinoilla ympäristöviranhaltijoiden työn arvostusta voidaan parantaa? Mitä hyviä kokemuksia tai käytäntöjä nostaisit esiin?  Miten arvostus säilytetään jatkossa eri muutoksissa?

Kukin voi viedä omaan kuntaansa mukaan hyviä käytäntöjä ja mahdollisesti parantaa ympäristöasioiden huomioon ottamista kunnassaan. 

Moderaattori: ympäristöpäällikkö Miira Riipinen Kuntaliitto 


Kokemusten jakaminen ja koostaminen maksullisesta valvonnasta  

Kysymykset:  

Mitä hyviä/huonoja kokemuksia tai käytäntöjä maksullisesta valvonnasta nostaisit esiin? Toiminnanharjoittajien suhtautuminen maksullisiin tarkastuksiin? Ovatko määräaikaistarkastukset johtaneet lupien tarkistamiseen? Otetaanko raporttien tarkistamisesta kunnissa maksua ja paljonko/kokemuksia? Jaetaan hyviä käytäntöjä muihinkin kuntiin. Vertaisoppiminen. 

Moderaattorit: ympäristö- ja terveystarkastaja Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupungin osasto ja ympäristötarkastaja Elina Salo, Kirkkonummen kunta 


Kokemusten jakaminen ympäristörikosprosesseihin liittyen  

Kysymykset:  

Miten ympäristörikosprosessi ja yhteistyö toimii omalla alueellasi? Mitä hyviä kokemuksia tai käytäntöjä nostaisit esiin?

Johdantona esimerkki huonosta käytännöstä: http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2367942 

Moderaattori: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 


Miten ympäristöviranomainen edistää luonnonsuojelua kunnassa?

Kysymykset: 

Miten luonnonsuojelu huomioidaan lupaprosesseissa ja maankäytön suunnittelussa? Miten yhteistyöprosessi sujuu kunnassasi ja mitä hyviä käytäntöjä toisit esiin? Onko luontoselvitysten tilaamisessa ja ohjaamisessa parantamisen varaa? Onko kunnassasi luonnonsuojeluohjelmaa ja miten sitä edistetään?

Alustus

Moderaattori: ympäristöasiantuntija Heli Jutila, Hämeenlinnan kaupunki

 

Mitä kuntien ympäristönsuojelussa tehdään ja mitä jätetään tekemättä ja miksi?

Kysymykset: Mitä eroja kuntien välillä on eri viranomaisten työnjaossa: Mikä kuuluu rakennusvalvontaan ja jätehuoltoviranomaiselle? Miten luodaan parempia käytäntöjä ja keskitytään olennaiseen? Kuinka varmistetaan, että ympäristövalvonnan lisäksi tehdään myös ympäristönsuojelun edistämistä?

Moderaattori: ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio, Helsingin kaupunki

 

Palautelinkki pienryhmien moderaattoreille:

https://docs.google.com/forms/d/1nwkqxPK7bw6uka6yK5NmCfbnH1LOBFjgduh31R-U8GE/edit


16.45-17.15     Pienryhmien tulosten esittely  


17.15                  Päivällinen


18.00                  Saunavuoro I


19.30                  Saunavuoro II


21.00                  Iltapala ja iltaohjelma


Torstai 5.10.2017


7.45-9.00        Aamupala


9.00-9.45        Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain yhteiskäsittelykokemuksia, ympäristötarkastaja Jenni Ojala Kouvolan kaupunki


9.45-10.30       Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosion kehittäminen, projektipäällikkö Päivi Laurila Hämeen ELY-keskus


10.30-11.00    Eläinsuojien ympäristölupien valvonta, vesien ja maatalouden ympäristönsuojeluryhmän päällikkö Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY


11.00-11.30     Kuntakokemuksia eläinsuojien valvonnasta, ympäristötarkastaja Hanna Latva-Kiskola Seinäjoki


11.30-12.00    Certi-järjestelmän hyödyt kuntien ympäristöviranomaisille, erikoistutkija Katarina Björklöf SYKE


12.00-13.00         Lounas


13.00-13.30    Maastoliikennelain luvat ja valvonta, vs. ympäristötarkastaja Jukka Järvinen, Seinäjoen kaupunki


13.30-14.00        Vesien tarkkailun lupamääräykset ja analyysitulosten tulkinta (vesiosaston                             johtaja  Jukka Lammentausta, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys)


14.30-15.00        Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat, ympäristötarkastaja Saku Nurminen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus