Ajankohtaista - Aktuellt

Tänä vuonna Lammin päiviä ei järjestetty koronapandemiasta johtuen. Päivät on tarkoitus järjestää jälleen ensi vuonna.Verksamhet

Föreningen gör motioner och förslag samt ger utlåtanden om ärenden som gäller miljövård. Föreningens medlemmar deltar i arbetsgrupper som förbereder olika ärenden. Föreningen arrangerar årligen i månadsskiftet september-oktober skolningsdagar vid Lammi biologiska station.