Ajankohtaista - Aktuellt

Lammin päivät järjestetään 5.6.10.2022 Lammin biologisella asemalla. Ohjelma on nyt julkaistu sivujen Lammin päivät osiossa.

Verksamhet

Föreningen gör motioner och förslag samt ger utlåtanden om ärenden som gäller miljövård. Föreningens medlemmar deltar i arbetsgrupper som förbereder olika ärenden. Föreningen arrangerar årligen i månadsskiftet september-oktober skolningsdagar vid Lammi biologiska station.