Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteri, Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste

Päivitetty 16.12.2022

1. Rekisteri

Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry

Yhteystiedot:

ysvry.hallitus (at) gmail.com

Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry
c/o Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri
Itäinen Pitkäkatu 24
20700 Turku  

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaavan yhteystiedot  

Katariina Riipinen  

Yhteystiedot:  

ysvry.hallitus (at) gmail.com 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry
c/o Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri
Itäinen Pitkäkatu 24
20700 Turku  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Jäsenrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen sääntömääräinen yhteydenpito yhdistyksen jäseniin. Käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta).  

5. Rekisterin tietosisältö  

Jäsenen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite
Jäsenmuoto: varsinainen jäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen
Tietojen tallennus- tai muutospäivä  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään kotisivujen jäsentietolomakkeen ja jäsenrekisterin päivityspyynnön kautta sekä sähköpostitse.  

7. Tietojen säilytysaika 

Jäsenen tietoja säilytetään korkeintaan 1 vuosi jäsenyyden päättymisen jälkeen.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja luovutetaan jäsenlaskutusta varten. Jäsenmaksulaskujen lähettämistä varten ilmoitetaan tilitoimistolle jäsenen nimi ja sähköpostiosoite.  

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.  

10. Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon 

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon  

11. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Manuaalinen aineisto: Tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköinen aineisto: Tietojen käsittely on rajattu vain YSV ry:n hallituksen jäsenille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ainoastaan hallituksen jäsenille luovutettavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla suojausmenetelmillä (salasanasuojaus, lukittu tila). 

12. Rekisteröidyn oikeudet  

Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu jäsenen antamaan suostumukseen ja jäsenellä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. 

Jäsenen, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava jäsenelle tiedot toimenpiteistä, joihin pyynnöstä on ryhdytty, viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.